Tag Archives: Avinstallera Server2.bjdnxbgp3.ru fr�n Mozilla

virus tag

Enkel guide till Avl�gsna Server2.bjdnxbgp3.ru

Radera Server2.bjdnxbgp3.ru from Firefox : Blockera Server2.bjdnxbgp3.ru

Server2.bjdnxbgp3.ru skapar en infektion i olika dll-filer:
dpnet.dll 5.3.2600.5512, mshtml.dll 6.0.2900.2180, MSCTF.dll 5.1.2600.2180, msdaurl.dll 0, FirewallAPI.dll 6.0.6000.16501, rnr20.dll 6.1.7600.16385, ehres.dll 5.1.2710.2732, sysmoda.dll 5.1.2600.5512, wmdrmdev.dll 11.0.6001.7000, sqlceqp30.dll 3.0.7600.0, NlsLexicons003e.dll 6.0.6001.22211, msoert2.dll 6.0.2600.0, agt040b.dll 2.0.0.3422, System.Web.ni.dll 2.0.50727.4016, WsUpgrade.dll 6.0.6000.16386, networkmap.dll 6.0.6000.16386, iTVData.dll 6.6.7600.16385, kbdinben.dll 5.1.2600.5512
Continue reading